Samfunnsløftet

Samfunnets sparekonto

I lag får vi ting til å skje

Samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge går til gode prosjekter i landsdelen gjennom Samfunnsløftet, samt til Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Hvor kommer pengene fra? Som sparebank har vi ikke bare investorer på børs, faktisk er hele 54 prosent av banken samfunnseid. Som eier får landsdelen den største andelen av overskuddet.

I 2018 fikk vi 10.000 innspill til hva samfunnsutbyttet bør gå til, de ble samlet i strategien Samfunnsløftet. Her kan man søke om støtte til gode prosjekter som løfter landsdelen videre. De siste ti årene har tusenvis av prosjekter og enda flere ildsjeler og aktive innbyggere fått samfunnsutbytte. Uten dere hadde Nord-Norge vært fattigere! På denne siden legger vi fortløpende ut informasjon om de som har fått samfunnsutbytte, og du kan se de som har fått penger tilbake til 2011.

I tillegg til at samfunnsutbyttet investeres i gode prosjekter settes deler av det på samfunnets sparekonto. Pengene går da til Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. De skal videreføre sparebanktradisjonen og sikre at samfunnet fortsatt kan være en stor eier. Langsiktig sparing i stiftelsen skal sørge for at samfunnet fortsatt kan være bankens eier, dersom banken en dag har behov for mer penger fra eierne. Uten dette kan samfunnets eierskap utvannes. Stiftelsen er også bankens største nordnorske eier, og overskuddet deres går også til samfunnsnyttige prosjekter i nord. Du kan lese mer om stiftelsen på snnstiftelsen.no.

Samfunnsutbytte

De siste ti årene har over tusenvis av samfunnsnyttige prosjekter fått støtte.

Antall tildelinger
Total sum
Sum fordelt på kategori

Samfunnets sparekonto
5323400

5 siste tildelinger