Samfunnsløftet

Søk støtte

​Samfunnsløftet støtter de gode prosjektene som gjør Nord-Norge til en enda bedre plass å bo.

Vi prioriterer søknader som faller inn under kategoriene arena, innovasjon, ungdom og ikke minst: Nordnorske lokalsamfunn.

Vi er aller helst med på spleiselag, og som hovedregel kan samfunnsutbyttet utgjøre inntil 50 prosent av totalsummen.

Før du søker, bør du sette deg godt inn i søknadskriteriene.

Vi får mange søknader i løpet av året, og alle får svar innen to måneder etter søknadsfristen. Søknadsfrister:

  • 15. januar
  • 1. mai
  • 1. september
Les mer og søk om støtte på snn.no