Samfunnsløftet

REISELIV I NORD AS

Arktisk Meny

Tildeling gitt 60 000,-
Innvilget dato 27 nov. 2018
Sted Tromsø

Arktisk Meny

Arktisk Meny er et prosjekt i regi av Reiseliv i Nord AS, som er et aktivitetsselskap eid av NHO Reiseliv regionforening Nord-Norge.

Reiseliv i Nord AS har fått støtte til prosjektet Arktisk Meny. Målet er å fremme nordnorske råvarer, produkter, matkultur og historie. De ønsker også å øke rekrutteringen til alle mat-fag og øke kompetansen i og stolthet for nordnorsk mattradisjon.

Samfunnsregnskapet

Viser alle tildelinger i Tromsø kommune


Antall tildelinger
 
Total sum
 
Sum fordelt på kategori

5 siste tildelinger