Samfunnsløftet

ALEKSANDER NORDAAS AS

Hjemmeresidens for Aleksander Nordaas

Tildeling gitt 60 000,-
Innvilget dato 28 jan. 2022
Sted Vefsn

Hjemmeresidens for Aleksander Nordaas

I desember 2021 lyste Samfunnsløftet ut 35 stipend på 60.000 kroner til landsdelens kunst- og kulturskapere - og fikk 181 søknader. Ett av stipendene går til Aleksander Nordaas.
Aleksander er i hovedsak filmskaper, og har blant annet gjort spillefilmen "Thale", serien "Made in Mosjøen" og nesten et titalls kortfilmer. Han jobber også deltid som kreativt ansvarlig i Bædi & Børdi, har gitt ut to barnebøker og jobber nå med en fotobok ved tittel "The Huldra". Variasjon og utfordringer knyttet til format og uttrykk er det som driver han. Prosjektene hans bærer imidlertid én fellesnevner, og det er at de gjennomføres på Helgeland - i samarbeid med folk og aktører som bor her. Målet med dette er at Aleksander ønsker å være en tydelig pådriver med å skape vekst og synergier lokalt, som igjen spirer i nye prosjekter - og totalt sett et mer bærekraftig, allsidig og inspirerende kulturliv, og samfunn.
I sin hjemmeresidens skal Aleksander jobbe med filmkunst-prosjektet arbeidstittel "Under Overcharge". Tittelen henspeiler på det energidrivet som bor i de fleste av oss - om det er kreativt, praktisk eller mellommenneskelig - men som gjerne altfor sjelden kommer ut.
"Under Overcharge" er både en fysisk og digital kunstfilm/videoinstallasjon, samt mulig også stillbildeprosjekt.

Egne bilder fra prosjektet

Bærekraftsmål

Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for oss. Det lokale er spesielt viktig, men vi tenker også både nasjonalt og globalt. Vi følger bærekraftsmålene til FN og har sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift.

Dette prosjektet har fokus på følgende bærekraftsmål:

  • 3. God helse og livskvalitet

Samfunnsregnskapet

Viser alle tildelinger i Vefsn kommune


Antall tildelinger
 
Total sum
 
Sum fordelt på kategori

5 siste tildelinger