Samfunnsløftet

STIFTELSEN NORDLANDSMUSEET

Et museum som inkluderer alle

Tildeling gitt 50 000,-
Innvilget dato 31 juli 2021
Sted Bodø

Et museum som inkluderer alle

Stiftelsen Nordlandsmuseet med 20 museumsanlegg i 9 forskjellige Salten kommuner.
Prosjektet er å forebygge ekskludering av barn som lever under fattigdomsgrensen i regionen. "Leave no one behind". Museet ønsker å gi alle barn fri inngang på deres anlegg i sesongen fra 1. juni til 30.september.

Egne bilder fra prosjektet

Bærekraftsmål

Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for oss. Det lokale er spesielt viktig, men vi tenker også både nasjonalt og globalt. Vi følger bærekraftsmålene til FN og har sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift.

Dette prosjektet har fokus på følgende bærekraftsmål:

  • 1. Utrydde fattigdom
  • 4. God utdanning

Samfunnsregnskapet

Viser alle tildelinger i Bodø kommune


Antall tildelinger
 
Total sum
 
Sum fordelt på kategori

5 siste tildelinger