Samfunnsløftet

I lag får vi ting til å skje

Samfunnets sparekonto

Samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge går til gode prosjekter i landsdelen gjennom Samfunnsløftet, samt til Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

I 2018 fikk vi 10.000 innspill til hva samfunnsutbyttet bør gå til, de ble samlet i strategien Samfunnsløftet. Her kan man søke om støtte til gode prosjekter som løfter landsdelen videre. Over 5000 prosjekter og enda flere ildsjeler og aktive innbyggere har fått samfunnsutbytte de siste ti årene. Uten dere hadde Nord-Norge vært fattigere. På denne siden legger vi fortløpende ut informasjon om de som har fått samfunnsutbytte, og foreløpig kan du se tildelinger de siste to årene.

En del av samfunnsutbyttet går også til Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Formålet dere å videreføre sparebanktradisjonen og sikre et fortsatt samfunnsmessig eierskap. Samfunnsutbyttet som tildeles stiftelsen er samfunnets sparekonto, langsiktig sparing som skal sørge for at samfunnet fortsatt kan være bankens eier dersom banken en dag har behov for mer penger fra eierne. Uten dette kan samfunnets eierskap utvannes. Stiftelsen er også bankens største nordnorske eier, og overskuddet bidrar til samfunnsnyttige prosjekter i nord.

Samfunnsutbytte

De siste ti årene har over 5000 samfunnsnyttige prosjekter fått støtte. Her finner du tildelinger de siste to årene.

Antall tildelinger
 
Total sum
 
Sum fordelt på kategori

Samfunnets sparekonto
2 574 000 000

5 siste tildelinger