Samfunnsløftet

Hva støtter vi?

​Samfunnsløftet støtter de gode prosjektene som løfter landsdelen videre.

Vi har fem prioriterte innsatsområder, i tillegg til et årlig temaløft. Disse er:

Arena: Vi heier på møteplasser som skaper aktivitet og styrker lokal identitet og tilhørighet. Derfor støtter vi anlegg for idrett, kunst og kultur, initiativ og samarbeid som fremmer og skaper kultur fra og i nord, større festivaler og levende byrom.

Innovasjon: Vi støtter prosjekter som legger til rette for innovasjon hos andre ved å senke terskelen for nytenking og kommersialisering av ideer, eller bidrar til økt innovasjonstakt i eksisterende næringsliv.

Ungdom: Vi vil bidra til å styrke unge menneskers framtidstro, stolthet og tilhørighet til landsdelen. Derfor støtter vi prosjekter som løfter hverdagen for nordnorsk ungdom, og som utvikler talent i flere sjangre. Sjekk også ut vårt talentstipend.

Lokalsamfunn: Vi støtter mange små og store prosjekter som springer ut av lokalt engasjement og er tuftet på dugnadsvilje. Det kan være alt fra festivaler og arrangementer til utstyr, uniformer, drakter og instrumenter.

Kunnskap: Gjennom Kunnskapsbanken bidrar vi med oppdatert viten om økonomisk og samfunnsrelatert utvikling for og om Nord-Norge.

Årlig tema: Hvert år peker vi ut et tema som det satses ekstra på, og i 2022 er det attraktive steder og arbeidsplasser. Det gjør vi blant annet gjennom ordningen 1000jobber.no. Tidligere har vi hatt bekjempelse av plast (2019/20) koronadugnad (2021) og folkehelse (2022).

Mer informasjon og svar på vanlige spørsmål finner du her.

Søk om støtte

Vi får mange søknader i løpet av året, og alle får svar innen to måneder etter søknadsfristen. Søknadsfrist er fire ganger i året:

  • 1. mars
  • 1. juni
  • 1. september
  • 1. desember

Før du søker, bør du sette deg godt inn i søknadskriteriene.

Les mer og søk om støtte på snn.no