Samfunnsløftet

Hva støtter vi?

​Samfunnsløftet støtter de gode prosjektene som løfter landsdelen videre.

Vi har fem prioriterte innsatsområder, i tillegg til et årlig temaløft. Disse er:

Arena: Vi støtter anlegg og infrastruktur, byrom og kulturarenaer som skaper aktivitet og styrker lokal identitet og tilhørighet.

Innovasjon: Skal senke terskelen for nytenking og kommersialisering av ideer, og bidra til økt innovasjonstakt i eksisterende næringsliv.

Ungdom: Vårt bidrag til å styrke unge menneskers framtidstro, stolthet og tilhørighet til landsdelen. Vi har et eget talentstipend til enkeltutøvere, og støtter prosjekter som utvikler talent i flere sjangre.

Lokalsamfunn: Vi støtter de mange små og store prosjektene som spinger ut av det lokale engasjementet og er tuftet på dugnadsvilje. Det kan være alt fra festivaler og arrangementer til utstyr, uniformer, drakter og instrumenter.

Kunnskap: Gjennom Kunnskapsbanken bidrar vi med oppdatert viten om økonomisk og samfunnsrelatert utvikling for og om Nord-Norge.

Årlig tema: Hvert år setter vi av penger til et eget tema som får et spesielt fokus. Så langt har plast og koronadugnad stått på agendaen. Det kommende året satser vi på folkehelse.

Søk om støtte

Vi får mange søknader i løpet av året, og alle får svar innen to måneder etter søknadsfristen. Søknadsfrist er fire ganger i året:

  • 1. mars
  • 1. juni
  • 1. september
  • 1. desember

Før du søker, bør du sette deg godt inn i søknadskriteriene.

Les mer og søk om støtte på snn.no